Játékszabályzat

LEZÁRULT!

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át.

INFORMÁCIÓK SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ:

ADATKEZELŐ NEVE:

Riamet Kft.

KÉPVISELŐJE:

Molnár Tamás ügyvezető

HONLAPJAI:

https://hu.cleanoop.com

www.cleanoop.hu

https://hu.sistemair.it/

www.sistemair.hu

www.kozpontiporszivorendszer.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

 

nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, szerverszolgáltatást végző szolgáltatója, munkavállalói, postai kézbesítés igénybevétele esetén a Posta munkavállalói, futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgálat alkalmazottai.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

a nyereményjáték végelszámolásáig

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIDRÓL:

Mint érintett személynek jogod van kérelmezni az adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogod van az adathordozhatósághoz.

Jogod van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogod van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

A személyes adatok megadására nem vagy köteles.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu ; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400;Telefax szám: +36 (1) 391-1410

A játékban résztvevők, azzal, hogy az alább írt e-mailt (benne a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulás megadását) részünkre megküldik, a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul veszik, fent megadott személyes adataik fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésüket adják, egyben kijelentik, hogy a honlapunkon elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvasták, megértették és hozzájárulásukat az abban foglaltakra is tekintettel adják meg.

JÁTÉKSZABÁLY

A Riamet Kft. által indított ajándék és nyereményjáték sorsolás („Játék”) a Sistem Air Magyarország Facebook oldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok (építkezők) elkészült építészeti tervrajzokat küldjenek el saját házukról e-mailben (info@sistemair.hu) és árajánlatot kérjenek tőlünk. A játék nyereményei a közzétett videóban és a Facebook bejegyzés leírásában olvashatók. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját alább határoztuk meg, a sorsolásra az alább írt helyen kerül sor.

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: Riamet Kft. (Sistem Air Magyaraország Facebook oldalon)
A Riamet Kft. elérhetősége: info@sistemair.hu

1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a Riamet Kft Facebook-on (Sistem Air Magyaraország) közzétett videójában, leírásában meghatározott feltételeknek eleget tesz, azaz: e-mailben építészeti tervrajzot küld épülő házáról, árajánlatot kér, hivatkozik a közzétett videóra, kijelenti az e-mailben, hogy elolvasta és tudomásul vette az adatkezelési tájékoztatónkban írtakat és ezen Játékszabályt elfogadja, továbbá, hogy a jelen Játékszabály elején írt személyes adatkezeléshez hozzájárul.

Javasoljuk az email üzenet szövegébe az alábbi minta szöveg beillesztését:

Alulírott, ______ezúton kijelentem, hogy a Riamet Kft. által meghirdetett játék Játékszabályát és a Riamet Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megértettem, annak feltételeit elfogadom és a Játékszabály elején írt személyes adatkezeléshez hozzájárulok.

1.3 A Játékban részt vehet minden, nagykorú természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a Riamet Kft. alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói. („Játékosok”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei:

  • a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
  • a Játékos e-mailben, PDF formátumban építészeti tervrajzot küld és árajánlatot kér tőlünk;
  • a Játékos az emailben hivatkozik a közzétett videóra/ nyereményjáték felhívásra;
  • az árajánlat kérő emailben kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az adatkezelési tájékoztatónkban írtakat és ezen Játékszabályt elfogadja, továbbá, hogy a jelen Játékszabály elején írt személyes adatkezeléshez hozzájárul.
 1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel a fentiek szerint elfogadja a Riamet Kft. (www.sistemair.hu/ www.kozpontiporszivorendszer.hu ) honlapon közzétett „Adatvédelmi tájékoztatót”.

2.2 A Riamet Kft. a nyereményjáték során begyűjtött adatokat a nyereményjáték lezárulásáig tárolja. – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a Riamet Kft. megismétli a sorsolást és a régi nyertest e-mail-ben értesíti, hogy nyertesi státusza törlésre került. A kezelt adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul töröljük.

Egyéb rendelkezések:
– 18 éven aluliak nem játszhatnak,
– a játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a Riamet Kft. nem kér,
– a játék nyertesét a Facebooktól függetlenül értesítjük (telefon, email, stb.),
– a nyertes nevét a Riamet Kft. közzé teszi a Facebook oldalán,
– a játék a Facebook oldalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit a Riamet Kft. e-mailben vagy telefonon tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett címre a Riamet Kft. költségén kerül postázásra.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

3.4. A nyereményjáték időtartama (meghosszabbítva): 2021.06.14. 0:00 -2021.06.27. 20:00

3.5. A nyeremény sorsolásának időpontja a résztvevők között: 2021.06.28. 9:00, a sorsolás helyszíne a Riamet Kft. irodája (cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Módusz Irodaház) A NYERTES KISORSOLVA, E-MAILBEN ÉRTESÍTVE!

3.6. A nyereményjáték sorsolásának menete: A résztvevők neveit (és e-mail címeit) papír cetliken egy dobozba rakjuk és véletlenszerűen kihúzzuk a nyertest. (Ha a nyertest nem érjük el, az újrasorsolást ugyan így valósítjuk meg.)

3.7. A nyeremény: nettó 50.000 Ft értékű kupon, amely alapszerelési készlet vagy komplett csomag vásárlása esetén használható fel.

Utoljára frissítve.: 2021.06.28.

Riamet Kft.